ČIERNO-BIELE OBRAZY

Všetky čierno-biele fotoobrazy na tejto webstránke vznikli z kvalitne nascanovaných čiernobielych negatívov (filmov) nafotených klasickou analógovou technikou. Tieto ČB fotografie vznikli v období rokov 2001 – 2005 a aj napriek masovému nástupu digitálnej fotografie v tomto období a v súčasnosti, môžu byť istou pamiatkou a spomienkou fotografovania na klasické negatívy. Fotografie približujú zaujímavú horskú krajinu na tomto malom, no peknom kúsku našej planéty.

Ukážky obrazov s rozmermi a cenami:

Veľký “V” – 92 cm x 125 cm = 144 €
Stredný “S” – 64 cm x 87 cm = 79 €
Malý “M” – 39 cm x 53 cm = 39 €
Variant “C” – fotka je na celej veľkosti obrazu (bez imitácie pasparty a rámu)
V – 76 x 120 cm = 133 €, S – 50 x 80 cm = 68 €, M – 28 x 46 cm = 29 €Veľký “V” – 80 cm x 80 cm = 87 €
Malý “M” – 45 cm x 45 cm = 37 €
Variant “C” – fotka je na celej veľkosti obrazu (bez imitácie pasparty a rámu)
V – 80 x 80 cm = 87 €, M – 45 x 45 cm = 37 €