ČIERNO-BIELE KOLEKCIE

Všetky čierno-biele fotoobrazy na tejto webstránke vznikli z kvalitne nascanovaných čiernobielych negatívov (filmov) nafotených klasickou analógovou technikou. Tieto ČB fotografie vznikli v období rokov 2001 – 2005 a aj napriek masovému nástupu digitálnej fotografie v tomto období a v súčasnosti, môžu byť istou pamiatkou a spomienkou fotografovania na klasické negatívy. Fotografie približujú zaujímavú horskú krajinu na tomto malom, no peknom kúsku našej planéty.

Ukážky obrazov s rozmermi a cenami:

Veľký “V” – 58 cm x 72 cm = 61 €
Malý “M” – 32 cm x 40 cm = 25 €
Variant “C” – fotka je na celej veľkosti obrazu (bez imitácie pasparty a rámu)
V – 75 x 109 cm = 110 €, S – 53 x 78 cm = 68 €, M – 30 x 45 cm = 27 €